Wielkie inwestycje firmy Energa

W ciągu najbliższych 2 lat Energa zainwestuje 2,5 mld zł w poprawę bezpieczeństwa energii w północnej i środkowej Polsce. Pieniądze na ten zostały pozyskane z trzech międzynarodowych instytucji finansowych. W piątek została podpisała umowa z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym.

Energe zbuduje i zmodernizuje 6 tys. kilometrów sieci elektroenergetycznej co pozwoli na przyłączenie około 130 tys. nowych użytkowników. Inwestycja dotyczy sieci niskiego i średniego napięcia oraz sieci wysokiego napięcia, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne w północnej Polsce.

- Jako jeden z największych polskich dystrybutorów energii elektrycznej czuje się współodpowiedzialna za poprawę jakości obsługi klientów, a także za umożliwienie realizacji polityki ekologicznej państwa zakładającej, iż do 2020 roku 15 proc. energii użytkowanej w kraju będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych - mówi Leszek Nowak, prezes spółki ENERGA-OPERATOR, w której jest realizowany program inwestycji sieciowych. - Przeprowadzenie tych inwestycji nie byłoby możliwe bez zaufania, jakim obdarzyły nas międzynarodowe instytucje finansowe, udzielając nam środków na realizację tych niewątpliwie ambitnych celów.

icon Zapisz się

do naszego newslettera