Znamy wykonawcę Trasy Sucharskiego

Komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę III zadania Trasy Sucharskiego - odcinka od Węzła ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte. Inwestycję przeprowadzi firma SKANSKA SA, która zadeklarowała wykonanie zadania za kwotę 9 439 941,57 w czasie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Od teraz pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania, w razie ich braku przetarg zostaje wysłany do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jego sprawdzeniu spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne będzie mogła niezwłocznie podpisać umowę z wykonawcą, co może stać się pod koniec lutego lub na początku marca.

Oferty złożone w przetargu, podobnie jak w przypadku kolejnego odcinka Trasy Słowackiego tańsze były od kwoty, którą GIK zarezerwowało na przeprowadzenie inwestycji. Planowano bowiem przeznaczyć na budowę 23 262 675,74 zł brutto.

WSZYSTKIE OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE III ZADANIA TRASY SUCHARSKIEGO
1. Pol-Dróg Piła Sp. z o.o. Cena brutto 11 329 853,20. Termin wykonania 5 miesięcy
2. Vistal Gdynia S.A. Cena brutto 20 505 498,69. Termin wykonania 7 miesięcy
3. Eurovia Polaska S.A. Cena brutto 9 832 576,95. Termin wykonania 7 miesięcy
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol Aqua S.A. Cena brutto 12 984 784,36. Termin wykonania 4 miesiące
5. Budimex S.A. Cena brutto 12 420 061,73. Termin wykonania 7 miesięcy
6. Mostostal Warszawa S.A. Cena brutto 11 423 202,65. Termin wykonania 5,5 miesiąca
7. STRABAG Sp. z o.o. Cena brutto 10 330 466,57. Termin wykonania 5 miesięcy
8. Wakoz Sp. z o.o. Cena brutto 10 341 563,78. Termin wykonania 6 miesięcy
9. Skanska S.A. Cena brutto 9 439 941,57. Termin wykonania 3 miesiące
10. Hydrobudowa Polska S.A. Cena brutto 13 548 196,62. Termin wykonania 5 miesięcy
11. Firma Budowlano- Drogowa MTM S.A. Cena brutto 12 214 611,74. Termin wykonania 7 miesięcy

icon Zapisz się

do naszego newslettera